ENERGIA, N4T I LE TRADING NA ETCSEE KONFERENCIJI

Kao akteri koji su u velikoj meri uključeni u trgovinu energijom u regijama jugoistočne Evrope iz naše poslovne grupe su na konferenciji o trgovini energentima ETCSEE, LE Trading, N4T i Energia učestvovali su na konferenciji o trgovanju energijom koja se održala 14. i 15. juna ove godine u Pragu, Češka.

Zastupali su nas Velimir Gavrilović, Energia Gas i Power Serbia, Anita Stanković, zamenik šefa trgovine i Nikola Nedić, planer. To je bila prilika za razmenu ključnih informacije iz industrije i za širenje mreže u kojoj poslujemo.

Naši ključni ljudi su svakodnevno aktivno uključeni u promenu perspektive tržišta jugoistočne Evrope u svakom pogledu jer smo jedan od najvećih trgovaca u regionu i istovremeno najveći privatni dobavljač u Srbiji.