Među stubovima razvoja ekonomije Srbije

Energia generalni pokrovitelj ovogodišnje konferencije Porodične firme

Ovogodišnju konferenciju Porodične firme – Stub razvoja ekonomije Srbije, Energia je podržala ne samo kao generalni pokrovitelj, već je na samoj konferenciji aktivno prisustvovao i celokupni management tim ENERGIE.

ENERGIA je učestvovanjem na panel raspravama, doprinela produbljivanju razumevanja poslovanja kada je u pitanju planiranje energije. Direktor ENERGIE, Velimir Gavrilović, prezentovao je i studiju slučaja koja se temeljila na rastu naše poslovne grupe.

Većina kompanija u regionu jugoistočne Evrope koje su, po vlasništvu, u teoriji klasifikovane kao porodični biznisi, nemaju razvijenu politiku porodičnog upravljanja koja bi se bavila pitanjem porodičnog aspekta biznisa i osigurala održivost kompanije kao poslovnog subjekta u vlasništvu porodice i pod njenim rukovođenjem. Stanje porodičnih firmi u Srbiji ne zaostaje u ovoj statistici. Zbog toga je ova konferencija prepoznata kao veoma važan događaj, jer predstavlja priliku da se vlasnici i rukovodioci porodičnih firmi upoznaju sa daljim mogućnostima za edukaciju, programima unapređenja poslovanja i ekspertsku podršku u oblasti upravljanja porodičnim firmama.